/ 1 نظر / 57 بازدید
ابراهیم طاهرزاده

شاعران گاهی به عمد قافیه بیت مقطعِ یک " قطعه " را نسبت به قافیه سایر ابیات همان قطعه متفاوت آورده اند. به نظر می رسد هدف از این کار ، جلب توجه به معنا و مفهوم بیت مقطع باشد . برای نمونه به سروده های ایرج میرزا و اخوان ثالث بار دیگر نگاهی بیندازید .