نغمه ی کودکانه

 
نغمه ی کودکانه

آی ژاله ژاله ژاله
چِشات چِشِ غزاله
چه گل های قشنگی
چیدی ز باغ خاله
سوسن و یاس و سنبل
بنفشه و آلاله
گلها رُ او میاره
توی اتاق می ذاره
ژاله سر نمازه
به راز و نیازه
سجاده رُ میندازه
به روی فرش تازه
آی ژاله ژاله ژاله
چِشات مثل پیاله
چِشات چِشِ غزاله

ابراهیم طاهرزاده

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
مرتضی بهمئی

این شعر قشنگ را من در کتاب شما خیلی سال ژیش دیده ام دستتون درد نکنه آقای طاهر زاده ی خوب