حرف آخر

حرف آخر
 
شیــــــخ عبدالکـــریم ذوالقَدَری
نامـــــــور درمعـــــــارف نظــــری
در ره کیــــــــــمیا و جَفر و نجوم
لیمیا ، سیـــــــمیا ، تمـام علوم
رنج هـــا برد و کسب دانش کرد
تا که شـــــد در علوم مخفی فرد
از خدا صادقانه یک شب خواست
دانشی سودمند  و راهی راست
در سحــرگه به خواب صادق دید
نیک مردی به چهره چون خورشید
گفت ای شیخ سـوی حق رو کن
جز مسلـــــم نه بشــنو و نه بگو
شیخ بیچــــــــاره در تَعَــــب افتاد
باخبــــــر شد که عمر داده به باد
دید بنیــــــــــاد علم خویش خراب
رفته راهی ،ولی به سوی سراب
آمد از خــــــــانه طالبان را دیــــــد
گرم اثبــــــات و ردّ و گفت و شنید
این صنــــاعات خَمس را می گفت
آن دُرِ کــــــمّ و کیف را می سُـفت
دیگــــــری از عقول عَشـــــــر آورد
ده نمــــــونه مثال و شرحــش کرد
ردّ و تاییـــــــد سعد و نحـسِ نجوم
صرفِ مجـــــــهولِ معتل از معـــلوم
شیخِ بیــــــــدارِ طالـــــــــبِ مقصود
با پژوهـــــــندگان چنین فرمــــــود :
فضــــــلای بزرگ نیـــــــک خصــــال
نکـــــــته یابانِ هر کتــــــاب و مقال
با شمـــــــا حـرف آخـــــــــری دارم
بعـــــــد از آن نیست با شــما کارم
کار علــمی ز شک و وَهم جداست
آزمایـــــــش جواب چون و چـراست
تا نسنـــــــجیم و تجــــــربت نکنیم
دم نبــــــاید ز بیش و کـــــــم بزنیم
خسته از درس و بحـث و از تدریس
فـــــارغ از زَرق و کِید و از تدلــــیس
رفت و حـــق بین و جستجو گر شد
منقلــــب بود و شخـــــص دیگر شد
 
ابراهیم طاهرزاده
/ 3 نظر / 58 بازدید
سید خلیل میرزاجانی

سلام.استاد قشنگ بود... یاحق

سید خلیل میرزاجانی

سلام. استاد قشنگ بود... یاحق

بهنام جهانی

با سلام و عرض ادب چهار کتاب شعر کودک با محوریت شخصیت کلاغه از بنده چاپ شده خوشحال می شوم تصاویر این چهار مجموعه را در وبلاگ اینجانب ببینید و در سایت وزینتان جزء آمار کتب چاپ شده توسط شاعران و نویسندگان تویسرکانی آنها را لحاظ کنید