/ 5 نظر / 48 بازدید
ابراهیم طاهرزاده

در تاریخ 91/6/18 همایش بزرگداشت میررضی آرتیمانی به نحو شایسته ای برگزار شد. صبح در سالن مجتمع فرهنگی، و عصر در آرامگاه رضی.در صبح سخنرانی پربار استاد میرجلال الدین کزازی شنیدنی بود، با بحث در باره " می مغانه، و مغانه سرایی، که منشا ساقی نامه هاست " و این که به حق ساقی نامه میررضی آرتیمانی بعد از ساقی نامه حافظ بهترین ساقی نامه است.

ابراهیم طاهرزاده

به هر روی سپندی و ارجمندی باده نزد ایرانیان تا بدان پایه بوده است که در ایران پس از اسلام در ادب نهان گرایانه و رازآلود پارسی به ویژه در نمودی این ادب که گاهی آن را مغانه سرایی می نامیم، باده پرستی برابر می افتد با خداپرستی. واژه های "خرابات" که ریختی است از "خورآباد" در معنی پرستشگاه مهر، مهرابه، ساقی، ساغر، می فروش همه کاربردهایی رمزی یافته اند “

ابراهیم طاهرزاده

" که خاکم گل از آب انگور کن // سراپای من آتش طور کن "

ابراهیم طاهرزاده

علامت نقل قول از دیگران : " "

ابراهیم طاهرزاده

" به می پرستی ازان نقش خود زدم بر آب // که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن "