مکتب خانه دبستان

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانـــــــقاه                بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتــــم میان عالم و عابد چه فرق بود                تا انتخـــــاب کردی از آن این فریق را

گفت آن گلیم خویش بدرمی برد زموج                 وین جهـــد می کند که بگیرد غریق را

سعدی شیرازی

" تاسیس حوزه علمیه تویسرکان در دوره صفویه نشان از ظرفیت بالای آموزشی و علمی این شهر در آن زمان داشته است "

تویسرکان، جلد دوم، صفحه 119

اولین دبستان دولتی تویسرکان احمدیه نام داشته است که پس از چندی به نام دبستان هدایت تغییر نام یافته است.

اداره معارف ، اداره فرهنگ، اداره آموزش و پرورش.

سال

نام و نام خانوادگی سرپرست اداره، مسئول اداره،کفیل اداره، رئیس اداره، مدیر اداره.

1297

سید حسین مجید زاده( اولین نفر )

1298

شیخ محمد سبزواری

1299

... شاملو

1324-1303

1- ... کنجکاو 2 – ... معرفت  3– حسن کرامتی 4 –... پنجشاهی5– جـــــــــواد پزشکی 6 – محمدباقر پارسی 7 – رضا نور خواه 8 – جواد آذر مهر 9 – ... رزم آرا 10 – غلامعلی گویا 11 – جـــــــــواد صالحی 12 – مهندس دادور

1326

مهدی پیله ور

1340

هوشنگ ایزد پناه

1340

محمد علی نواب

1342

...  عیسی پوران

1342تا 1346

کیقباد یزدانی

1346

صادق امامی

1346

...  پازوکی

1347

...  بیگلر خانی

1349

...  شیرازی

1350

احمد خاتمی

1351

.... نیک عزم

1354

محمود روغنی

1356

رحمت اله اردلان

1357

محمود اسدی

1359

بهاء الدین برهانی

1360

نبی اله عظیمی

1364

جعفر حجتی

1365

هاشم قهرمانی

1366

جواد علیئی

1370

نصراله گل محمدی

1372

بهروز گودرزی

1377

تولّی صفری

1382

حجت اله سعادتی

1383

حمید صالحی

1385

حشمت اله سوری

1389

علی بیات

 

/ 0 نظر / 70 بازدید