دستخوش افسون

دستخوش افسون

پیر مجنـــــون حسـن نیک نهاد

بـــــــود آهنـگر و ، در کار استاد

مشکلاتی که بــــــــه او رو آورد

روح او کـــــــــرد اسیر غم و درد

رنجه گـــــردید و خمیـــده قامت

ناتوان ،خستـــه ، پریشان حالت

مرد کار آمـــــــــد بـی رنگ و ریا

گشــــــت آواره ی کوه و صحرا

دست پرخـــــار زمستان هر بار

زندش نیــــــش و دهد بس آزار

شعله ی کـوره ی خورشید تموز

به تنــــــــش داغ زنــد در هر روز

بی توجـــــــــه به همه رهگذران

ساکت و جــــدی و بی آه و فغان

باکلوخ وگل و سنگ وخس و خار

پر کند دامــــن و دست و دستار

می برد بلــــکه بســــــازد خانه

چونکه شــــــد کلبه ی او ویرانه

هست در خواب و خیالش دلشاد

که شـــــود بــــــــاز سرایش آباد

نه ز کــــــــس چشم امیدی دارد

نه ســـــــر گفـت و شنیدی دارد

آنچــــــه دارد به همان می سازد

به خــــــود و کار خودش می نازد

****

نه هـــمان پیر ، همــه مجنونیم

گونه گون دستخــوش افسونیم

همه در کشـمکش و بیم و امید

دلخوش ازپوچ ، وَ یا وعد و وعید

حاصل عمــــــر گرانمـــــایه هدر

تن به فرسودگی و جان به خطر

جمــــــع اموال و فرو هشتن آن

یا کــــــه مغرور به کسب عنوان

ره سپـــــردن به رهـی نا معلوم

تن سپـــــردن به قضــایی محتوم

تا بشرهست سرشتش این است

آب و خاک وگل وخشتش این است

ای خدا بنـــــده ی تو جز این نیست

تو ببخشـــای که خود دانی کیست

ابراهیم طاهر زاده

 

/ 4 نظر / 53 بازدید
ghazal

هـمـه فکر میکنند تنها بودن شما را غریب میکند ؛ اما این صحیح نیست . . . . ! گرفتار فردی بی لیاقت بودن غریبانه ترین حس دنیاست

رامین سرکاکی

استاد طاهر زاده عزیز سلام علیکم خیلی دلم برای شما تنگ شده بود دوستان گفتند شما رو می تونم در این وبلاگ ببینم از شعر های جالب شما بینهایت بهره گرفتم. تقدیم به شما[گل][گل][گل]

سمانه

استاد گرانقدر سلام بر شما از شعر های پند آموز شما بسیار استفاده می کنم-موفق باشید

سید خلیل

سلام.استاد عزیز بیت پایانی خیلی زیباست و عارفانه... خوشم آمد /متشکرم استاد