تابلو شکسته نستعلیق

این تابلو را جهت عرض ارادت تقدیم می کنم به استادگرانقدر جناب آقای ابراهیم طاهر زاده.

                                                                                       کورش آزادی

 

/ 3 نظر / 180 بازدید
ابراهیم طاهرزاده

آقا کورش .ممنون. افسوس که صاحب نظر نیستم تا بتوانم در باره کار ارزنده و زیبای شما نظر بدهم. خود شما اعلام کنید که چه کرده اید.

حمید زندی

آقا کوروش عالی بود.