گردش روزگار

تصویر ثابتی که متحرک به نظر می رسد.

نمایندگان مجلس - آقایان:
 1- علی اکبر جلیلوند 2- علی اردلان 3- حجت الله اردلان 4- مسعود جهانگیری 5- حجت الله اردلان.
1- غلامحسین رهبر پور 2- مصطفی کیائی 3- نادر کاووسی 4- محمد نقبائی 5- مرتضی فضلعلی 6- محسن ترکاشوند 7- مرتضی فضلعلی 8- شهریار طاهر پور 9- ؟
                 ====================================
 دیوار نویسی دوره به دوره کم و کمتر شده است، اما آیا به صفر رسیده است؟
شروع تبلیغات برای دوره نهم از 1390/12/3
                                  تبلیغات انتخاباتی
تا نماند سال ها و سال ها
جمله های انتخاباتی به هر دیوار و در
به که بنویسند خطاطان خوش خطِ ظریف
جمله ها را خوب و خوش با دوغ کشک کل صفر
/ 0 نظر / 19 بازدید