/ 2 نظر / 122 بازدید
انصاری- حسین

سلام و درودی آنسان که خدا به خوبان گفت بر شما باد. جناب استاد طاهرزاده همین که در این صفحه های مجازی تصویر شما و رقص قلم و اندیشه تان را در عشوه های طناز شعر می بینم، به وجد می آیم و یاد عهد صباوت و روزهای خوش دیدار در وطن می کنم. دست پر هنرتان را می فشارم و دعاگوی وجودتان هستم. دیرپایید و سربلند بمانید. با ارادت و مهر

ابراهیم طاهرزاده

جناب آقای انصاری سلام و صد سلام . به راستی که در جواب این همه لطف و محبت شما قادر به پاسخ گویی نیستم . ممنون . فقط می توانم از زبان حافظ شیرین سخن بگویم : " هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد // خداش در همه حال از بلا نگه دارد " اهل خدا ( بندگان روزی خوار خداوند ) .